پاورپوينت با عنوان فرآيند تجارت الكترونيكي و تجارت سياردرايران و جهان

پاورپوينت با عنوان فرآيند تجارت الكترونيكي و تجارت سياردرايران و جهان

پاورپوينت با عنوان فرآيند تجارت الكترونيكي و تجارت سياردرايران و جهان

پاورپوينت با عنوان فرآيند تجارت الكترونيكي و تجارت سياردرايران و جهان  در 71 اسلايد قابل ويرايش

مفهوم تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي بخشي از كسب و كار الكترونيكي، كسب و كار مبتني بر رايانه و اقتصاد است. تجارت الكترونيكي از طريق شبكه گسترده جهاني، اينترانت، اكسترانت، شبكه مجازي شخصي، رمز نگاري لاية ايمني اطلاعات و غيره صورت مي‌گيرد. تجارت الكترونيكي تمامي فعاليت‌هايي كه بنگاهها و افراد براي مبادلات انجام دهند را شامل مي‌شود بطوري كه تمام يا بخشي از اين فعاليت‌ها از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. 

مزاياي تجارت الكترونيكي

ايجاد فرصت‌هاي جديد براي كشورهاي حاشيه‌اي و خارج از مناطق تجاري