پاورپوينت با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

پاورپوينت با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

پاورپوينت  با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

پاورپوينت با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها در 48 اسلايد قابل ويرايش

 

تورم از نظر علم اقتصاد : 

 

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

 

تورم ناشی از شرایطی است که سطح عمومی قیمتها به صورت نامتناسب ، بطور مداوم و با گذشت زمان افزایش یابد.

 

دو نکته ای که در تعریف فوق اهمیت دارد:

  1. افزایش بی تناسب قیمتها 2. عامل زمان و تداوم ترقی قیمتها

 

دو نکته ای که در تعریف فوق مهم استدو  مسنبسیمنبسیسیبسیشبسیXT

از دلایل  بروز تورم می توان به این موارد اشاره کرد :

1- تورم ناشی از فشار تقاضا : بدلیل افزایش تقاضای کل، سرعت بیشتر تقاضا نسبت به عرضه و  وجود گلوگاه در منابع

2- تورم ناشی از فشار هزینه ها : من جمله قدرت سندیکاهای کارگری، نفوذ شرکتهای تجاری و تأمین کنندگان مواد و قوانین مالیاتی و مقررات حاکم بر کسب و کار

3- تورم ساختاری : به تورم ناشی از تغییر تقاضا نیز معروف است. در این حالت تقاضای کل چندان زیاد نشده اما تغییر فاحشی در الگوی یا ترکیب تقاضا رخ می دهد. در اثر این تغییر در بخش هایی از اقتصاد تقاضا زیادتر شده و قیمتها افزایش می یابد و در بخش های دیگر کاهش بوجود می آید.