پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان مدیریت تغییر و نوآوری

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان مدیریت تغییر و نوآوری

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان مدیریت تغییر و نوآوری

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان مدیریت تغییر و نوآوری در 33 اسلايد قابل ويرايش

 

 سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند ، این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد .

    تغییر یک واقعیت سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکی از کارهای هر مدیری می باشد.

    تحولات در یک سازمان نیاز به یک تسهیل کننده دارد . افرادی  که به عنوان کاتالیزور عمل می کنند و مسؤلیت مدیریت فرآیند تغییر وتحول را می پذیرند عامل یا عوامل تغییر نامیده می شوند .

    عامل تغییر می تواند مدیر ، کارمند یا افراد خارج از سازمان (که به عنوان یک مشاور در آن سازمان به کار مشغول هستند ) باشد.