پاورپوينت عنوان چرخه حیات توسعه سیستم Systems Development Life Cycle

پاورپوينت عنوان چرخه حیات توسعه سیستم Systems Development Life Cycle

پاورپوينت عنوان چرخه حیات توسعه سیستم   Systems Development Life Cycle

پاورپوينت عنوان چرخه حیات توسعه سیستم   Systems Development Life Cycle در 70 اسلايد قابل ويرايش

 

 عبارتی است که شامل برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل ، SDLC

طراحی و پیاده سازی از چرخه حیات سیستم می باشد .

شرکا

IS پرسنل-

 کاربران-

  متخصصین اطلاعات که می توان از آنها مشورت خواست .-

 قدیمی

 - متخصصین اطلاعات که با کاربران کار می کردند .

  یک استراژی جدید : برون سپاری-

چرخه حیات مدیریت